Kancelaria Notarialna Tomasz Antoniak -Notariusz & Marek Glanowski -Notariusz S.C.

Kancelaria Notarialna Tomasz Antoniak -Notariusz & Marek Glanowski -Notariusz S.C.

Nasza kancelaria dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów, weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy
  i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń
  i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Kancelaria Notarialna Antoniak & Glanowski © 2010  

www.pat-komp.pl