Kancelaria Notarialna Tomasz Antoniak -Notariusz & Marek Glanowski -Notariusz S.C.

Kancelaria Notarialna Tomasz Antoniak -Notariusz & Marek Glanowski -Notariusz S.C.

Maksymalne stawki taksy notarialnej oraz wysokość pobieranych przez notariuszy podatków i opłat sądowych według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 02 października 2008r. nr 173 Poz.1078)

 

Kancelaria Notarialna Antoniak & Glanowski © 2010  

www.pat-komp.pl