Nasza kancelaria dokonuje następujących czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczeń,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów, weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.