Dane kontaktowe

Notariusz Tomasz Antoniak & Notariusz Marek Glanowski

Adres: ul. Solna 27 lokal A, 61-736 Poznań

Tel: (61) 853 21 22, (61) 812 06 25

Tel. kom.: 601 191 401

E-mail: rejent@notariusze-poznan.com


Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.

Akceptujemy płatności kartami płatniczymi.

Formularz kontaktowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą kancelarii lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące naszej pracy prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Zawsze dokładamy wszelkiej staranności aby otrzymali Państwo odpowiedź w jak najkrótszym czasie.

1. Notariusz Tomasz Antoniak oraz Notariusz Marek Glanowski prowadzący Kancelarię Notarialną przy ul. Solnej 27 lokal A w Poznaniu otrzymali od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będą z nich korzystali wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będą ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

2. Działania Notariuszy podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nich obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariuszy definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.

4. Notariusze przekazywać będą Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

5. Notariusze mają obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymali te dane.

6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariuszy w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszom uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariuszy, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: rejent@notariusze-poznan.com.

9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariuszy, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.